تعرفه سئو سایت

تعرفه سئو سایت

در واقع تعرفه ها و هزینه های مربوط به سئو سایت به عوامل بسیاری بستگی دارد. تعرفه های مربوط به انجام فعالیتهای سئو بسته به نوع سایت، رقابت موجود در بازار آن کسب و کار، کلمات کلیدی آن سایت و میزان ترافیک آن واژگان کلیدی و ... بسیار متفاوت خواهد بود.
به دلیل تنوع زیادی موجود در صنایع مختلف و همچنین نوع و میزان رقابت های حاکم در بازارهای مختلف میزان زمان و فعالیتهایی که در هر کسب و کار در جهت سئو و بهینه سازی آن صرف و انجام می گیرد کاملا متفاوت خواهد بود. چرا که ممکن است برای یک صنعت با میزان رقابت کمتری در بازار گوگل با صرف زمان کمتری به نتیجه مطلوب رسید و در صنعتی دیگر با میزان رقابت بالا نیاز به صرف زمانی بیشتر و فعالیتهای بیشتر باشد. بنابراین تعیین هزینه و تعرفه های سئو به صورت از پیش تعیین شده امری کاملا غیرممکن خواهد بود.
و این امر زمانی میسر خواهد بود که آنالیز دقیق بعد از شناخت کامل از آن کسب و کار صورت و تمام جوانب کار به مرور زمان لحاظ گردد، سپس با توجه به زمان موردنیاز و میزان و نوع فعالیتهای قابل انجام و همچنین تعداد کلمات کلیدی برای رسیدن به هدف مطلوب می توان هزینه های سئو را مشخص نمود.
اگر گروه یا مجموعه ای قبل از بررسی دقیق مسائل مطرح شده در زمینه شناخت سایت و میزان رقابت و نوع رقابت آن کسب و کار حاضر به ارائه قیمت و هزینه ها در گام اول شدند حاکی از به کاربردن روش های غیر اصولی سئو سیاه خواهد بود. مجموعه ویرانگار فکر تمام تلاش خویش را می نماید تا با انجام فعالیتهای اصولی و رعایت قوانین مربوط به سئو که البته زمان و وقت بیشتر را می طلبد، حامی شما جهت درخشش کسب و کارتان در برترین صفحات و رتبه های گوگل باشد. که این امر ماندگاری کسب و کار شما و به تبع آن ماندگاری ما را رقم خواهد زد.