مرکز دانلود

نام نرم افزار حجم حجم لینک دانلود لینک دانلود
نرم افزار AnyDesk 1.69 مگا بایت دانلود نرم افزار AnyDesk
نرم افزار Ammyy admin 340 کیلو بایت دانلود نرم افزار Ammyy admin
نرم افزار RealVNC 14.2 مگا بایت دانلود نرم افزار RealVNC
نام نرم افزار حجم حجم لینک دانلود لینک دانلود
نرم افزار WinRAR 1.41 مگا بایت دانلود نرم افزار WinRAR
Font 467 کیلو بایت دانلود
نرم افزار SQLEXPR_x86 110 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLEXPR_x86
نرم افزار SQLManagementStudio_x86 153 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLManagementStudio_x86
نرم افزار SQLEXPR_x64 122 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLEXPR_x64
نرم افزار SQLManagementStudio_x64 163 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLManagementStudio_x64
نام نرم افزار حجم حجم لینک دانلود لینک دانلود
نرم افزار WinRAR 1.41 مگا بایت دانلود نرم افزار WinRAR
Font 467 کیلو بایت دانلود
نرم افزار SQLEXPR_x86 110 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLEXPR_x86
نرم افزار SQLManagementStudio_x86 153 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLManagementStudio_x86
نرم افزار SQLEXPR_x64 122 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLEXPR_x64
نرم افزار SQLManagementStudio_x64 163 مگا بایت دانلود نرم افزار SQLManagementStudio_x64
توجه : رمز تمام فایل ها www.viranegar.com می باشد !